Ostatnie wpisy

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Baner promocyjny
Powrót Do Góry
Image Alt

Żarski Dom Kultury

  /  Dni Żar 2017   /  Dni Żar 2017

Dni Żar 2017

 

Plac Konstytucji 3 Maja
DUŻA SCENA

25 sierpnia (piątek)

godz. 16:00 – zespoły rockowe ŻDK:

 • Vanilla Sky
 • The Folkers
 • Alkohol
 • Cryflyers

godz. 19:00 Gala disco polo

 • Top Girls
 • Classic
 • Piękni i Młodzi

godz. 22:00 – 24:00

 • Sarovia Art (pokaz fireshow)
 • Dj Simon

26 sierpnia (sobota)

godz. 16:00 – koncerty:

 • Fayah Inna Di Nation z Wrocławia
 • Hemoglobina z Zielonej Góry
 • Mono Mask ŻDK

godz. 20:15

 • AGYNESS B. MARRY

godz. 21:30

 • HEY
 • Tomasz Dolski i DJ Alexander de Roy – koncert

27 sierpnia (niedziela)

godz.16:00

 • widowisko taneczne w wyk. Teatrów Tańca ŻDK
 • Miejska Orkiestra Dęta ŻDK
 • zespół „Wrocławska 7” ŻDK

godz. 19:00

 • Skaldowie – koncert

godz. 21:00

 • Musicalowa Gala Teatru Broadway ze Szczecina

Ponadto: największe w Polsce czeskie wesołe miasteczko, w tym karuzele ekstremalne, urządzenia zabawowe dla dzieci, stoika gastronomiczne, ogródki piwne i wiele innych atrakcji.


MAŁA SCENA
Park przy Al. Jana Pawła II

26 sierpnia (sobota), godz. 15:00

 • spektakl „Wędrówka do Panamy” Teatru Lalek „Złota Kaczka”
 • warsztaty plastyczne ŻDK
 • „Mopsiki” –Świetlica Środowiskowa MOPS
 • salon urody dla dzieci – MOPS
 • sekcja wokalna ŻDK
 • warsztaty literacko-plastyczne MBP
 • lalkowe warsztaty teatralne
 • warsztaty taneczne ŻDK

27 sierpnia (niedziela), godz. 14:00

 • „Na ludowo jest wesoło” – IV Wojewódzki Przegląd Zespołów Ludowych

26-27.08. 2017 r., godz.13:00-18:00

Zajęcia sportowo-rekreacyjne na żarskich orlikach
Ponadto: największe w Polsce czeskie wesołe miasteczko, w tym karuzele ekstremalne, urządzenia zabawowe dla dzieci, stoika gastronomiczne, ogródki piwne i wiele innych atrakcji.

27 sierpnia (niedziela), godz. 10:00

Restauracja-Hotel JANKÓW Żary, Ul. Długosza 13:
XX Okręgowy Turniej Brydża Sportowego Memoriał im. Z. Kalinowskiego

REGULAMIN
TERENU PRZY PLACU KONSTUTYCJI 3 MAJA

§1

Na podstawie przepisów Ustawy „O bezpieczeństwie imprez masowych „ z dnia 20 marca 2009 r. (Dz.U. nr 62, poz. 504, z póź. zm.) postanawia się co następuje.

§2

Teren przy Pl. Konstytucji 3 Maja jest miejscem, na którym organizowane są imprezy masowe (imprezy rekreacyjne, sportowe i koncerty).

§3

Teren w/w jest terenem ogólnie dostępnym, bez przeszkód utrudniających dostęp uczestnikom do organizowanych imprez jak i bezpiecznym opuszczeniem terenu imprez w każdym momencie.

§4

Działalność handlowa, gastronomiczna i usługowa na terenie może odbywać się tylko i wyłącznie za zgodą organizatora imprezy.

§5

Zabrania się na terenie imprezy wprowadzania zwierząt, wnoszenia i posiadania w jej trakcie broni lub innych przedmiotów niebezpiecznych, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, opakowań szklanych oraz puszek, napojów w butelkach plastikowych o pojemności powyżej 0,5 l, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych. Osoby nietrzeźwe będą usuwane z terenu.

§6

Organizator ma prawo odmówić wstępu na teren imprezy osobom będącym w stanie nietrzeźwym, wskazującym na spożycie alkoholu lub pod działaniem narkotyków.

§7

Organizator może usunąć z miejsca realizacji imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem.

§8

Organizator imprezy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za wyrządzone na terenie imprezy szkody.

ORGANIZATOR

 

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

 1. Wstęp na imprezę jest bezpłatny.

 1. Osoby obecne na imprezie są zobowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników, a w szczególności przestrzegać regulamin imprezy.

 2. Osobom obecnym na imprezie zabrania się wprowadzania zwierząt, wnoszenia i posiadania w jej trakcie broni lub innych przedmiotów niebezpiecznych, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, szklanych opakowań oraz puszek, napojów w butelkach plastikowych o pojemności powyżej 0,5 l, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych. Osoby nietrzeźwe będą usuwane z terenu imprezy.

 3. Organizator przewiduje zmienną liczbę uczestników imprezy.

 • 25.08 – w godz. 16.00 – 18.00 – teren udostępniony dla 800 osób, w godz. 18.00 – 24.00 – udostępniony dla 3.000 osób;
 • 26.08 – w godz. 15.00 – 19.30 – dla 800 osób, w godz. 19.30 – 24.00 – 3.000 osób
 • 28.08 – w godz. 15.00 – 18.00 – dla 800 osób, w godz. 18.00 – 24.00 – 3.000 osób.
 1. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do podporządkowania się poleceniom służb porządkowych i informacyjnych obiektu oraz osobom upoważnionym przez organizatora.

 1. W przypadkach wymagających interwencji lekarza należy powiadomić organizatora imprezy lub służby porządkowe.

 1. Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste uczestników imprezy.

 1. Organizator ma prawo odmówić wstępu na teren imprezy osobom będącym w stanie nietrzeźwym, wskazującym na spożycie alkoholu lub pod działaniem narkotyków.

 1. Organizator może usunąć z miejsca realizacji imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem.

 1. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do zajmowania miejsc w strefach przeznaczonych dla publiczności.

 1. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa imprezy należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom osób kierujących ewakuacją.

Organizator

Skip to content