Ostatnie wpisy

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Baner promocyjny
Powrót Do Góry
Image Alt

Żarski Dom Kultury

  /  Uniwersytet Trzeciego Wieku   /  Regulamin konkursu literackiego o „Żarską Sowę”

Regulamin konkursu literackiego o „Żarską Sowę”

Załącznik do programu UTW ŻDK na kwiecień 2017 r.

                             Regulamin konkursu literackiego o „Żarską Sowę”

  1. Konkurs jest adresowany do SENIORÓW, piszących teksty poetyckie i prozatorskie o dowolnej tematyce, które dotychczas nie były publikowane.
  2. Uczestnik może złożyć trzy utwory w kategorii POEZJA   lub też dodatkowo jedno opowiadanie w kategorii PROZA  o objętości do trzech stron.
  3. Każdy utwór należy wydrukować w czterech egzemplarzach i opatrzyć godłem – pseudonimem autora.
  4. To samo godło powinno się znajdować w dołączonej osobnej kopercie, zawierającej dane autora: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, numer telefonu lub/i adres e-mail.
  5. Prace należy składać w formie drukowanej w terminie do 15 czerwca 2017 r. na adres: Żarski Dom Kultury, ul. Wrocławska 7, 68-200 Żary. Informacje można uzyskać pod adresem e-mail: sekretariat@dkzary.pl
  6. Przewiduje się trzy nagrody główne: osobno za poezję i osobno za prozę oraz wyróżnienia w tych kategoriach.
  7. Wyboru najlepszych utworów dokona jury powołane przez dyrektora ŻDK w Żarach.
  8. Nadesłane prace przechodzą na własność ŻDK.
  9. Utwory laureatów i osób wyróżnionych zostaną nagrodzone i opublikowane na stronie ŻDK dkzary.pl
  10. Protokół oceniający nadesłane prace zostanie opublikowany podczas uroczystości inauguracji roku akademickiego UTW 2017/2018 r. Informacja ukaże się na także na stronie ŻDK.

         Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

      ŻARY, 16 marca 2017 r.

Skip to content