32 Wojewódzka Wystawa Fotograficzna – Żary 2022

32 Wojewódzka Wystawa Fotograficzna - Żary 2022

Burmistrz Miasta Żary, Żarski Dom ...

Więcej...

Ogólnopolskie konfrontacje Tańca Współczesnego 11 czerwca 2022

Ogólnopolskie konfrontacje Tańca Współczesnego 11 czerwca 2022

Stowarzyszenie Przyjaciół Teatrów Tańca Żarskiego ...

Więcej...

Seniorzy w pałacach  dolnośląskich – Senioren in den niederschlesischen Palästen

W dniach 12 i 13 września 2019 r. seniorzy ze Stowarzyszenia „Aktywny Senior” i Uniwersytetu Trzeciego Wieku Żarskiego Domu Kultury wraz z 25-osobową grupą z Klubu Seniora z Weisswasser uczestniczyli w projekcie „Pałace  dolnośląskie – wspólne dziedzictwo kulturowe polskich i niemieckich seniorów”.

Skarby Muzeum Karkonoskiego, zabytki kultury sakralnej (Kościół Łaski), niezwykła uroda pałaców: w Staniszowie, Łomnicy, Wojanowie i Pakoszowie zachwyciły seniorów z Polski i Niemiec.

Wydarzenie potwierdza dobrosąsiedzkie stosunki polsko-niemieckie.

In den Tagen vom  12. bis zum 13. September  2019  Senioren vom Verein „Aktiver Senior” und der Universität des Dritten Alters des Kulturhauses in Żary  zusammen mit 25 Senioren vom Seniorenclub aus  Weisswasser  nahmen an dem Projekt „Niederschlesische Paläste – gemeinsames Kulturerbe  polnischer und  deutscher Senioren” teil.

Die Schätze des Riesengebirge-Museums, die sakralen Sehenswürdigkeiten  (Gnadenkirche in Jelenia Góra), die Schönheit der Paläste in Staniszów, Łomnica, Wojanów und Pakoszów begeisterten die Senioren aus Polen und aus Deutschland.

Diese Veranstaltung bestätigt die guten polnisch-deutschen nachbarlichen Beziehungen.

Projekt „Pałace  dolnośląskie – wspólne dziedzictwo kulturowe polskich i niemieckich seniorów” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2022.

Das Projekt „Niederschlesische Paläste  – gemeinsames Kulturerbe polnischer und deutscher Senioren” wird aus den Mitteln der Europäischen Union im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung sowie aus dem Budget des polnischen Staates durch den Kleinprojektefonds Interreg Sachsen-Polen 2014-2022 gefördert.

 

 

Komentowanie wyłączone.

Zobacz również: