32 Wojewódzka Wystawa Fotograficzna – Żary 2022

32 Wojewódzka Wystawa Fotograficzna - Żary 2022

Burmistrz Miasta Żary, Żarski Dom ...

Więcej...

Ogólnopolskie konfrontacje Tańca Współczesnego 11 czerwca 2022

Ogólnopolskie konfrontacje Tańca Współczesnego 11 czerwca 2022

Stowarzyszenie Przyjaciół Teatrów Tańca Żarskiego ...

Więcej...

PRO ARTE w Żarskim Domu Kultury

PRO ARTE w Żarskim Domu Kultury

Informacja  o  programie Promocji Twórczej ...

Więcej...

XLV Otwarty Wojewódzki Konkurs Plastyki „Salon Jesienny” 2021 – zaproszenie do udziału

 

 1. Celem konkursu jest prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego plastyków z terenu województwa lubuskiego.
 2. Konkurs odbywa się w czterech kategoriach plastycznych: rysunek, grafika, malarstwo i rzeźba.
 3. Warunki uczestnictwa w konkursie:
  – do konkursu mogą być zgłoszone tylko prace autorskie wykonane na przestrzeni ostatnich dwóch lat, nie eksponowane w innych konkursach;
  – autor może zgłosić max. do 3 prac w każdej kategorii;
  – tematyka prac jest dowolna;
  – w konkursie nie mogą brać udziału prace będące kopiami, replikami montażem itp. dzieł innych twórców;
  – prace powinny być odpowiednio oprawione (passe-partou, dotyczy prac miękkich, ramy, listwy) i zabezpieczone przed uszkodzeniami;
  – prace w antyramach, ze względów technicznych, nie będą dopuszczone pod obrady jury;
  – każda z prac powinna posiadać sygnaturę: nazwisko, tytuł, data wykonania pracy, technika, kategoria konkursu;
  – prace nie spełniające powyższych kryteriów technicznych nie będą dopuszczone do oceny jury.
 4.  Organizatorzy pobierają wpisowe w wysokości 35 zł, które należy wpłacić na konto ZDK:
  PKO BP 41 1020 5460 0000 5402 0118 5404
 5. Autor zobowiązany jest do złożenia czytelnie (DRUKIEM), wypełnionej karty zgłoszenia.
 6. Termin nadsyłania prac  do 8 października 2021 r. 
 7. Oceny prac dokona jury 13 października 2021 r. powołane przez organizator6w.
 8. Otwarcie wystawy nastąpi 23 października 2021 r. o godz. 12.00 w Salonie Wystaw Artystycznych ZDK.
 9.  Organizatorzy przewidują nagrody pieniężne, dyplomy i katalogi. 
 10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w katalogu oraz środkach masowego przekazu w celach reklamy imprezy.
 11. Prace należy dostarczyć na adres:
  Żarski Dom Kultury, ul. Wrocławska 7, 68-200 Żary 
 12. Ze względu na możliwość eksponowania wystawy pokonkursowej w innych ośrodkach kultury, prace należy odebrać w terminie od 01.03 2022 – 30.05.2022. Nieodebrane prace przechodzą na własność ŻDK. 
 13. Regulamin i karty zgłoszenia dostępne są na stronie www.dkzary.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych, zawartych w Karcie Zgłoszenia do Otwartego Konkursu Plastyki SALON JESIENNY 2021. realizowanego przez Żarski Dom Kultury Żary ul. Wrocławska 7. Informujemy że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail iod@kzary.pl lub pisemne na adres Żarski Dom Kultury, 68-200 Żary ul. Wrocławska 7. Administratorem moich danych osobowych jest Żarski Dom Kultury, Żary ul. Wrocławska 7. Klauzula informacyjna znajduje się na stronie www.dkzary.pl oraz w gablocie na terenie ŻDK.

materiały do pobrania: 

 

 

Komentowanie wyłączone.

Zobacz również: