32 Wojewódzka Wystawa Fotograficzna – Żary 2022

32 Wojewódzka Wystawa Fotograficzna - Żary 2022

Burmistrz Miasta Żary, Żarski Dom ...

Więcej...

Koncert dla Ukrainy

Koncert dla Ukrainy

 Żarski Dom Kultury zaprasza ...

Więcej...

Ogólnopolskie konfrontacje Tańca Współczesnego 11 czerwca 2022

Ogólnopolskie konfrontacje Tańca Współczesnego 11 czerwca 2022

Stowarzyszenie Przyjaciół Teatrów Tańca Żarskiego ...

Więcej...

PRO ARTE w Żarskim Domu Kultury

PRO ARTE w Żarskim Domu Kultury

Informacja  o  programie Promocji Twórczej ...

Więcej...

XXXI Krajowy Salon Fotografii Artystycznej – Żary 2021 

 
 Burmistrz Miasta Żary, Żarski Dom Kultury i Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze zapraszają do udziału w

XXXI Krajowym Salonie Fotografii Artystycznej Żary 2021 

Impreza pod patronatem Stowarzyszenia Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie

Celem konkursu jest zaprezentowanie aktualnego stanu polskiej fotografii artystycznej oraz konfrontacja osiągnięć twórców reprezentujących wszystkie kierunki, tendencje oraz techniki fotograficzne.

1.Warunki udziału:

 • Udział w konkursie jest otwarty dla wszystkich fotografujących
 • Tematyka prac jest dowolna
 • Format prac jest dowolny (krótszy bok min. 20 cm, maksymalny format 70 x 100 cm)
 • Ilość prac jest dowolna
 • Każda praca powinna zawierać sygnaturę (imię, nazwisko, adres, tytuł i numer zgodny z kartą zgłoszenia)
 • Organizatorzy pobierają wpisowe w wysokości 35 zł (koszt wysyłki i katalogu), które należy wpłacić na konto ŻDK: PKO BP 41 1020 5460 0000 5402 0118 5404
 • Do prac należy dołączyć czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia (oryginał lub sporządzoną wg wzoru, dostępną na stronie www.dkzary.pl) oraz bankowy dowód wpłaty.
 • Prace wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać w sztywnym opakowaniu na adres:

Żarski Dom Kultury, ul. Wrocławska 7, 68-200 Żary

2.Nagrody i medale Stowarzyszenia Twórców Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej

 • Grand Prix – 2100 zł oraz Złoty Medal Fotoklubu RP
 • I nagroda – 1200 zł oraz Srebrny Medal Fotoklubu RP
 • II nagroda – 900 zł oraz Brązowy Medal Fotoklubu RP
 • III nagroda – 600 zł
 • trzy wyróżnienia po – 200 zł

3.Ocena prac:

 1. Oceny i kwalifikacji prac do wystawy dokona jury powołane przez organizatorów.
 2. Jury ma prawo do innego podziału nagród.
 3. Prace nie spełniające warunków regulaminu nie bę podlegały ocenie.

4. Terminarz:

 1.  Ostateczny termin nadsyłania prac mija 30 października 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego)
 2.  Obrady jury odbędą się 6 listopada 2021 r.
 3. Zawiadomienie autorów o werdykcie – do 27 listopada 2021 r.
 4. Otwarcie wystawy – 27 listopada 2021 r., godzina 12.00 Salon Wystaw Artystycznych ŻDK
 5. Wystawa: listopad 2021 – styczeń 2022 Salon Wystaw Artystycznych ŻDK
 6. Termin zwrotu prac – do 30 czerwca 2022 r.

5. Uwagi końcowe:

 1.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w katalogu oraz środkach masowego przekazu w celach reklamy imprezy.
 2.  Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace przechodzą na własność ŻDK.
 3. ŻDK nie odpowiada za uszkodzenia prac wynikłe w czasie przesyłki pocztowej. Biuro organizacyjne: Żarski Dom Kultury, ul. Wrocławska 7, 68-200 Żary tel/fax (68) 374 24 13, www.dkzary.pl, e-mail: sekretariat@dkzary.pl
 4. Klauzula informacyjna RODO znajduje się na stronie www.dkzary.pl

 

pliki do pobrania: 

Komentowanie wyłączone.

Zobacz również: