Ostatnie wpisy

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Baner promocyjny
Powrót Do Góry
Image Alt

Żarski Dom Kultury

  /  Regulaminy Zgłoszenia   /  Zarządzenie nr 3/2022 Dyrektora ŻDK

Zarządzenie nr 3/2022 Dyrektora ŻDK

Zarządzenie nr 3/2022
Dyrektora Żarskiego Domu Kultury
z dnia 14 marca 2022 r.
w sprawie czasowego zwolnienia z opłat za zajęcia i sekcje zainteresowań w Żarskim Domu Kultury na rok artystyczny 2021/2022 dla obywateli Ukrainy

W związku z trwającym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy i napływającą, wskutek tego, do Polski falą uchodźców wojennych, zarządzam co następuje:

§ 1. Udzielam zwolnienia z opłat za zajęcia i sekcje zainteresowań w Żarskim Domu Kultury dla obywateli Ukrainy.
§ 2. Dokumentem uprawniającym do zwolnienia będzie paszport lub inny dokument potwierdzający przekroczenie granicy Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 24 lutego do dnia 30 czerwca 2022r.

DYREKTORŻ ŻDK
Łukasz Matyjasek

wykaz sekcji ŻDK

Skip to content