Ostatnie wpisy

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Baner promocyjny
Powrót Do Góry
Image Alt

Żarski Dom Kultury

  /  Zapowiedzi Imprez   /  Zostań Wolontariuszem WOŚP

Zostań Wolontariuszem WOŚP

Zostań wolontariuszem WOŚP. Czekamy na Was do 11 grudnia 2019 w ŻDK ul. Wrocławska 7, w godzinach 8.00 – 15.00. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem wolontariusza. Do wypełnionej ankiety (która jest do pobrania poniżej)  prosimy dołączyć zdjęcie  i dostarczyć do ZDK . 

ankieta wolontariusza (do wypełnienia)  jest tutaj

regulamin wolontariusza do pobrania jest tutaj

szef sztabu WOŚP 2020
Roman Krzywotulski

Regulamin Wolontariusza 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

 1.  Podczas Finału kwestować może każdy, kto posiada identyfikator (dalej zwanym „ID”) zbiórki publicznej 28. Finału WOŚP i zaplombowaną puszkę kwestarską wydaną przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
 2. Każdy wolontariusz zbiera pieniądze tylko w dniu wyznaczonym przez Fundację i nazwanym 28. Finałem WOŚP, który odbędzie się 12 stycznia 2020 r. w godz. 00:00 – 24:00. Aby otrzymać identyfikator, osoba zgłaszająca się do sztabu jako wolontariusz zobowiązana jest m.in.: podać swoje dane osobowe, numer PESEL, adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego (poprzez które można się z nią kontaktować), a także wyrazić pisemną zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych. W przypadku osób niepełnoletnich Oświadczenie Wolontariusza musi podpisać także opiekun prawny.
 3. Prowadzenie zbiórki pieniężnej przez Wolontariusza do puszki kwestarskiej w innym terminie możliwe jest tylko w ramach Imprezy Zamkniętej 28. Finału WOŚP organizowanej przez Sztab, który otrzymał zgodę na organizację takiej imprezy.
 4. Każdy wolontariusz zbiera pieniądze tylko w rejonie działania Sztabu, od którego otrzymał identyfikator i puszkę kwestarską.
 5. Wolontariusz zbiera pieniądze tylko na ulicach miast, miasteczek i wsi – nie kwestuje „pukając do drzwi”.
 6. Wolontariusze, którzy nie ukończyli 16-go roku życia, kwestują w towarzystwie osoby pełnoletniej za zgodą Szefa Sztabu.
 7. Wolontariusz powinien dbać o nieuszkodzenie banderoli zabezpieczających puszkę kwestarską.
 8. Wolontariusz nie ma prawa otwierać puszki kwestarskiej i wyciągać jej zawartości.
 9. Wolontariusz zdaje zaplombowaną puszkę niezwłocznie po zakończeniu kwesty w dniu Finału. Miejsce, czas i zasady określa Sztab, od którego otrzymał ID i puszkę kwestarską.
 10. Wolontariusz otrzymuje dokument „rozliczenia – podziękowania” od Sztabu po zdaniu puszki kwestarskiej i przeliczeniu jej zawartości oraz kwituje w Sztabie poprzez aplikację iwolontariusz.wosp.org.pl lub własnym podpisem na zbiorczym zestawieniu Sztabu „Rozliczenie Wolontariuszy” wysokość zebranej przez siebie kwoty.
 11. Do Sztabu zostaną przesłane blankiety rozliczeń – podziękowań dla wolontariuszy. Szef Sztabu zobowiązany jest przekazać je wolontariuszom. Podziękowanie jest dowodem, że dana osoba kwestowała podczas Finału. Fundacja nie wystawia osobnych zaświadczeń potwierdzających iż dana osoba była wolontariuszem.
 12. W ciągu trwającej zbiórki dopuszczalna jest wymiana w lokalnym Sztabie zapełnionej puszki wolontariusza na nową pustą. Należy zadbać o to, by nowa puszka została także opatrzona numerem identyfikatora wolontariusza.
 13. Wolontariusz zachowuje się przyjaźnie, etycznie i w żaden sposób nie może dać powodu do jakiejkolwiek negatywnej oceny jego osoby.
 14. Wolontariusz lub osoba pełnoletnia odrębnie upoważniona do opieki nad niepełnoletnim wolontariuszem całkowicie odpowiada za swe czyny.
 15. Wolontariusz działa na rzecz Fundacji, a nie w jej imieniu.

pobierz regulamin w formacie PDF 

Skip to content