Ostatnie wpisy

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Baner promocyjny
Powrót Do Góry
Image Alt

Żarski Dom Kultury

  /  Regulaminy Zgłoszenia   /  Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Pokaż co potrafisz”

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Pokaż co potrafisz”

Żarski Dom Kultury ogłasza konkurs plastyczny 

dla dzieci i młodzieży

POKAŻ CO POTRAFISZ”

Pies i kot”

Drodzy Uczniowie, w tegorocznej edycji naszego konkursu zachęcamy Was do zaprezentowania w swoich pracach naszych czworonożnych przyjaciół. Pokażmy różnorodność kocich i psich ras, zwyczajów, relacji z ludźmi, zabaw i miejsc w których są szczęśliwe. Obejrzyjcie obrazy, w których już zostały uwiecznione ich wizerunki.  Jak zwykle, zachęcamy do eksperymentowania podczas tworzenia. Podejmijcie próby łączenia technik( frotaż, stemplowanie, monotypia, kolaż). Nie ograniczajcie się do kształtów, wypełniajcie je ciekawą powierzchnią i wyszukaną barwą. Bawcie się dobrze. Pokażcie co potraficie.

 

I. Organizator:

Żarski Dom Kultury  ul. Wrocławska 7  68-200 Żary   tel.68 374 24 13

II. Cele konkursu

 • prezentacja umiejętności w zakresie rysunku i malarstwa
 • wykazanie się kreatywnością
 • pobudzanie wrażliwości i aktywności twórczej
 • zachęcenie młodych twórców do wnikliwej obserwacji świata przyrody

III. Miejsce i termin

 • Nadesłanie prac do 29.03. 2024roku na adres:

Żarski Dom Kultury ul. Wrocławska 7  68-200 Żary z dopiskiem „Pokaż co potrafisz”- konkurs plastyczny

 

Ogłoszenie wyników laureatów konkursu: 12.04. 2024r. na stronie internetowej www.dkzary.pl oraz Facebooku.

 • Nagrody i dyplomy dla laureatów konkursu zostaną wręczone podczas otwarcia wystawy.

IV. Uczestnicy

 • dzieci i młodzież działająca w domach kultury, szkołach, świetlicach, placówkach wychowawczych i innych, oraz zgłoszenia indywidualne z terenu powiatu żarskiego
 • kategorie wiekowe (o kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia uczestnika)

7-9 lat

10-13 lat

14-17 lat

V. Zasady uczestnictwa

Techniki i forma prac:

 • rysunek ( ołówek, pastel, tusz, flamastry)
 • malarstwo ( plakatówka, akryl, akwarela, kredki, pastele )
 • format prac: A4,A3

Na odwrocie pracy konkursowej należy nakleić czytelnie wypełnioną kartę informacyjną . Warunkiem udziału w konkursie jest prawidłowo wypełniona „Karta zgłoszenia” oraz zgody i oświadczenia dot. danych osobowych i wizerunku, podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych uczestnika .

VI. Kryteria oceny prac

 • kreatywność i wyobraźnia w zakresie przedstawienia tematu
 • ogólna estetyka
 • stopień opanowania wybranej techniki plastycznej

VII. Zasady organizacyjne

 • wszystkie prace biorące udział w konkursie przechodzą na własność organizatora. Prac nie zwracamy.

W wyjątkowych sytuacjach, po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem konkursu, istnieje możliwość odbioru prac najpóźniej do maja 2024r.

 • Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji, reprodukcji prac w środkach masowego przekazu oraz publikacji imion, nazwisk i informacji o uczestnikach i laureatach konkursu, na stronie internetowej www.dkzary.pl oraz Facebooku.
 • Dane dotyczące ochrony danych osobowych zawiera Klauzula Informacyjna dołączona do regulaminu.
 • Warunkiem udziału w konkursie jest wyrażenie zgód dotyczących ochrony danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia.
 • Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
Karta zgłoszenia jest tutaj
Skip to content