32 Wojewódzka Wystawa Fotograficzna – Żary 2022

32 Wojewódzka Wystawa Fotograficzna - Żary 2022

Burmistrz Miasta Żary, Żarski Dom ...

Więcej...

Ogólnopolskie konfrontacje Tańca Współczesnego 11 czerwca 2022

Ogólnopolskie konfrontacje Tańca Współczesnego 11 czerwca 2022

Stowarzyszenie Przyjaciół Teatrów Tańca Żarskiego ...

Więcej...

PROTOKÓŁ z posiedzenia jury Przeglądu Wojewódzkiego 60 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego 2015

Towarzystwo Kultury Teatralnej
Burmistrz Miasta Żary
Żarski Dom Kultury

 

PROTOKÓŁ
z posiedzenia jury Przeglądu Wojewódzkiego 60 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, Żary 10-11 kwietnia 2015 r.

Jury w składzie:
Tomasz Siemiński – Zielona Góra
Piotr Dehr – Poznań
Waldemar Dybalski – Żary

po wysłuchaniu i obejrzeniu 33 uczestników turnieju recytatorskiego (w tym w kategorii dorosłych 7 uczestników), 8 wykonawców turnieju „ wywiedzione ze słowa „, 12 uczestników turnieju poezji śpiewanej oraz 5 prezentacji w turnieju teatrów jednego aktora postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia :

Turniej recytatorski ( kategoria młodzieżowa ):

dwie równorzędne nagrody w wysokości 150 zł ufundowane przez Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze otrzymują:

 • Kaja Janiszewska – Zielonogórski Ośrodek Kultury
 • Agata Mohuczy-Wachowska — Zespół Szkół Budowlanych w Zielonej Górze

wyróżnienia książkowe ufundowane przez Żarski Dom Kultury otrzymują:

 • Sebastian Nawrocki — Teatr Drewniana Kurtyna ŻDK/ Zespół Szkół Ekonomicznych w Żarach
 • Weronika Grygorcewicz — MCKiE Zielona Góra
 • Aleks Joński — LO w Nowej Soli/ Teatr Awis
 • Karol Bijata – Zespół Szkół Ekonomicznych w Żarach
 • Agnieszka Mazur — II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp.
 • Diana Kozłowska – Teatr Drewniana Kurtyna ŻDK/ Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Żarach
 • Dawid Śliwiński — Zespół Szkół Budowlanych w Międzyrzeczu
 • Adrianna Przytarska – Teatr Drewniana Kurtyna ŻDK/ Zespół Szkół Ekonomicznych w Żarach

Turniej recytatorski ( kategoria dorosłych )

Trzy równorzędne nagrody w wysokości 200 zł ufundowane przez Burmistrza Miasta Żary otrzymują:

 • Alicja Wróbel — Teatr Drewniana Kurtyna ŻDK
 • Kamila Winkler — Zielonogórski Ośrodek Kultury
 • Daniel Stachuła — Stowarzyszenie na Rzecz Kultury, Sztuki i Edukacji „Stella Polaris”

wyróżnienia książkowe ufundowane przez Starostę Powiatu Żarskiego otrzymują:

 • Magdalena Głuszko – Zielonogórski Ośrodek Kultury
 • Karolina Kwiecień – Teatr Drewniana Kurtyna ŻDK
 • Konrad Gramont — Nowosolskie Alternatywne Stowarzyszenie Artystów – NASA

Turniej wywiedzione ze słowa

I nagrodę w wysokości 200 zł ufundowaną przez Żarski Dom Kultury otrzymuje:

 • Marta Pohrebny – Zielonogórski Ośrodek Kultury

II nagrodę w wysokości 100 zł ufundowaną przez Żarski Dom Kultury otrzymuje:

 • Natalia Twardosz — I Liceum Ogólnokształcące w Międzyrzeczu

Turniej teatrów jednego aktora

I nagrodę w wysokości 200 zł ufundowaną przez Burmistrza Miasta Żary otrzymuje:

 • Kaja Janiszewska – Zielonogórski Ośrodek Kultury

III nagrodę w wysokości 100 zł ufundowaną przez Żarski Dom Kultury otrzymuje:

 • Maryana Borysevich — Kostrzyńskie Centrum Kultury

wyróżnienie książkowe ufundowane przez Żarski Dom Kultury otrzymuje:

 • Eliasz Gramont – Nowosolskie Alternatywne Stowarzyszenie Artystów – NASA

Turniej poezji śpiewanej

I nagrodę w wysokości 200 zł ufundowaną przez Burmistrza Miasta Żary otrzymuje:

 • Marlena Siwa — Żarski Dom Kultury

Dwie II nagrody w wysokości 150 zł ufundowane przez Żarski Dom Kultury otrzymuje:

 • Maksymilian Staniszewski — Teatr Drewniana Kurtyna ŻDK
 • Kaja Frankiewicz – Zielonogórski Ośrodek Kultury

III nagrodę w wysokości 100 zł ufundowaną przez Żarski Dom Kultury otrzymuje:

 • Dominika Hoffman – Zielonogórski Ośrodek Kultury

Wyróżnienia książkowe ufundowane przez Starostę Powiatu Żarskiego i Żarski Dom Kultury otrzymują:

 • Magdalena Krupa — Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szprotawie
 •  Weronika Łatka — Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim
 •  Magdalena Kasperowicz — Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach
 • Sara Ankudowicz — Kostrzyńskie Centrum Kultury

Do Przeglądu Finałowego turnieju recytatorskiego i wywiedzionego ze słowa, który odbędzie się dniach 17-20 czerwca 2015 r. w Ostrołęce, jury kwalifikuje:
z turnieju recytatorskiego : Daniela Stachułę,Kamilę Winkler, Alicję Wróbel.
turnieju wywiedzione ze słowa: Martę Pohrebny 

W Przeglądzie Finałowym teatrów jednego aktora, tj. Ogólnopolskich Spotkaniach Amatorskich Teatrów Jednego Aktora, które odbędą się w dniach 4-6 czerwca 2015 r. w Słupsku, województwo lubuskie reprezentować będzie : Kaja Janiszewska Nominację na podstawie nagrania otrzymała:  Maryana Borysevich.

Do Przeglądu Finałowego turnieju poezji śpiewanej, które odbędzie się 9-13 czerwca 2015 r. we Włocławku zakwalifikowana została: Marlena Siwa
Nominacje do kwalifikacji w drodze konkursu nagrań otrzymują: Maksymilian Staniszewski, Kaja Frankiewicz, Dominika Hoffman

Komisja artystyczna pragnie podkreślić wysoki poziom wykonawców turnieju recytatorskiego — tak w kategorii dorosłych, jak i w kategorii młodzieży. Jednak zwrócenie uwagi tylko na środki interpretacyjne — rytm, frazę, melodykę, akcenty, itp., a w wierszu zachowanie tylko wersyfikacji, nie stanowi o całkowitej wartości artystycznej wypowiedzi. Prosimy również pamiętać o kulturze mowy — emisji, artykulacji, intonacji, itp. Turniej „wywiedzione ze słowa” nie jest turniejem polegającym na przygotowaniu prezentacji ilustrującej wypowiadane słowa. To turniej w którym słowo jest pretekstem do działania tak interpretacyjnego jak i scenicznego. Na szczególne uznanie zasługuje poziom wykonawczy w turnieju poezji śpiewanej, jednak niepokoi wybór repertuaru, który często daleki jest od idei tego turnieju — a więc śpiewania wierszy. Należy pamiętać, że uznani poeci pisali również teksty do piosenek na potrzeby kabaretów czy rewii. Należy również pamiętać iż w tym turnieju — turnieju POEZJI śpiewanej – prym wiedzie słowo, a muzyka spełnia rolę służebną. Ma ona, muzyka, pomagać usłyszeć wiersz, a nie go zagłuszyć.

Jury dziękuje nauczycielom, opiekunom artystycznym, instruktorom i animatorom kultury za przygotowanie prezentacji konkursowych. Wykonawcom życzy wytrwałości w doskonaleniu umiejętności warsztatowych i podejmowaniu istotnych prób intelektualnych w kontakcie z cennymi dziełami literatury polskiej i światowej, wyrażając jednocześnie przekonanie, że to oni właśnie przez wiele następnych lat będą kontynuatorami tradycji OKR. Jury dziękuje również wieloletnim gospodarzom przeglądu wojewódzkiego – zespołowi pracowników Żarskiego Domu Kultury, za tworzenie wspaniałej atmosfery sprzyjającej prezentacjom konkursowym. Szczególne podziękowania Jury składa fundatorom nagród pieniężnych i rzeczowych Przeglądu Wojewódzkiego 60 OKR: Burmistrzowi Miasta Żary, Staroście Powiatu Żarskiego, Regionalnemu Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze oraz Żarskiemu Domowi Kultury.

Żary, dnia 11 kwietnia 2015r.
Podpisy Jury

 

Protokół w formacie PDF do pobrania jest tutaj.

Komentowanie wyłączone.

Zobacz również: